Giới thiệu công ty

Company Profile


Job Road là công ty chuyên đào tạo nhân lực tiếng Nhật, hỗ trợ tìm và chuyển việc tại Nhật Bản cho người nước ngoài khu vực Đông Nam Á

会社名:株式会社ジョブロード

JobRoad
Vốn điều lệ: 30,000,000 japanese yen
Cổ phần: Công ty FullSpeed :87.19%, Công ty Aruku:12.81%
Địa chỉ: E.Space Tower 8F, 3-6 Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0044, Japan
Người đại diện: Giám đốc công ty Tomomatsu koichi
Lĩnh vực hoạt động: bộ phận người nước ngoài
Bộ phận hỗ trợ trong sinh hoạt.
Bộ phận đào tạo.
Bộ phận xây dựng hệ thống đào tạo online
Cơ sở liên kết: JEDUCATION.CO.LTD(công ty đào tại tại Việt Nam)

所在地

location