Lĩnh vực hoạt động

Business summary


Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Đông Nam Á. Hỗ trợ việc làm và cuộc sống tại Nhật Bản

 • Giới thiệu nhân lực hộ lý
  điều dưỡng tới Nhật Bản

 • Hỗ trợ chuyển việc tại Nhật Bản

  Coming Soon
 • Đào tạo nguồn nhân lực,
  tư vấn hỗ trợ cuộc sống
  tại Nhật Bản

Dịch vụ

Service outline